1999 - Euskal Bizikleta, SPA
SPA Euskal Bizikleta 1999 | Rit 6
SPA Euskal Bizikleta 1999 | Rit 5
SPA Euskal Bizikleta 1999 | Rit 4
SPA Euskal Bizikleta 1999 | Rit 3
SPA Euskal Bizikleta 1999 | Rit 2
SPA Euskal Bizikleta 1999 | Rit 1
26 May 1999 | 2.1 | | 153.6 km
1ITA Valerio Tebaldi
2ITA Ellis Rastelli
3ITA Alberto ElliTEL