2023 - Vino - SKO Team

2023 - Vino - SKO Team
VSM | KAZ | CONT
Teamsamenstelling
Coureur Geboortedatum Lengte Gewicht Opmerkingen Zeges Podiums Top 10 Dagen
KAZ Ilkhan Dostiyev 08 Jul 2002 1 2 2 5
KAZ Daniil Kirnos 07 Jan 2003 0
KAZ Vladimir Koltunov 07 Jan 2003 5
KAZ Daniil Marukhin 13 Feb 1999 5 12 16 25
KAZ Vladimir Mulagaleyev 17 Apr 2002 1 2 2
KAZ Alexandr Semenov 08 May 1999 1 2 9
KAZ Yegor Strelnikov 01 Oct 2003 1 1 1 1
KAZ Alexey Vaganov 29 Aug 2004 0
KAZ Matvey Vorobyev 11 Feb 2004 5
KAZ Pavel Voropayev 21 Feb 2004 0