Meeste zeges
# Coureur Periode
1Tony Martin2007-2007
1Oscar Gatto2006-2006
1Fabio Sabatini2005-2005
Meeste podiums
# Coureur Periode
1Tony Martin2007-2007
1Jaroslaw Marycz2007-2007
1Siarhei Papok2007-2007
1Oscar Gatto2006-2006
1Stefano Basso2006-2006
1Matthew Harley Goss2006-2006
1Tiziano Dall'Antonia2005-2005
1Nicholas Sanderson2005-2005
1Fabio Sabatini2005-2005